รูปแบบธุรกิจของบริษัท

1. การให้บริการในการติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ซึ่งให้บริการกับลูกค้าทุกท่านในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

2. บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

COMPANY PROFILE

     บริษัท SPT Instrument Co., Ltd ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2013จากทีมงานที่มีวิสัยทัศน์ประสบการณ์มากว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ที่ต้องการทีมงานมืออาชีพเพื่อจัดหาเครื่องมือทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมถึงให้บริการติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษาและสอบเทียบ เครื่องมือทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางด้านปิโตรเลียม

Company Name : SPT Instrument Co.,Ltd. บริษัท เอสพีที อินสทรูเม้นท์ จำกัด
Business Address : 288/9 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Telephone : 02-550-6876 , 089-772-3514
Fax : 02-5506384
VAT No : 0-1055-5615785-4
Company registration number : 0-1055-5615785-4
ประวัติบริษัท : บริษัท เอสพีที อินสทรูเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

กลยุทธ์ในการทำธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์ของบริษัท เอสพีที อินสทรูเม้นท์ จำกัด (Vision of SPT Instrument Co.,Ltd)

เราจะเป็นผู้สร้างแฟนพันธุ์แท้ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าของบริษัทฯ

CEO

SPT Instrument Co.,Ltd.

2. พันธ์กิจของบริษัท เอสพีที อินสทรูเม้นท์ จำกัด (Mission of SPT Instrument Co.,Ltd)

ส่งมอบคุณค่าการให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

CEO

SPT Instrument Co.,Ltd.

3. ค่านิยมหลักของบริษัท เอสพีที อินสทรูเม้นท์ จำกัด (Core Value)