เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่าน

บริษัท เอสพีที อินสทรูเม้นท์ จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบ เนื่องด้วย ขณะนี้มีอีเมลที่เป็น สแปมเมล (Spams Mail) จำนวนมาก ได้ทำการส่งออกจากมัลแวร์ (malware) โดยใช้ชื่อ และการติดต่อในนาม บริษัท เอสพีที อินสทรูเม้นท์ จำกัด ซึ่งหัวเรื่องอีเมล อาจจะทำให้เป็นการเข้าใจผิด และเป็นการรบกวนการทำงานของท่าน

บริษัท เอสพีที อินสทรูเม้นท์ จำกัด จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบ และกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสพีที อินสทรูเม้นท์ จำกัด